ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนูรอาร์ศิลาวาตี อาแว
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2564,11:18  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรเข้าร่วมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนูรอาร์ศิลาวาตี อาแว
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2564,11:13  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้ผ่านเข้าการอบรม Online Training หลักสูตร "ออกแบบสื่อการสอนด้วย Canva"
ชื่ออาจารย์ : นายอานัส อีซอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2564,18:20  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สำหรับครูขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายอานัส อีซอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2564,18:12  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมกิทางวิชาการเนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่65 ปีพ.ศ.2564
ชื่ออาจารย์ : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,15:24  อ่าน 303 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรเข้าร่วมงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 วันที่ 24 กันยายน 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนูรอาร์ศิลาวาตี อาแว
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2563,11:35  อ่าน 321 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบประชุมทางไกล
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนูรอาร์ศิลาวาตี อาแว
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,13:41  อ่าน 510 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ หัวข้อ "การใช้ Zoom Cloud Meeting" ระยะเวลาการอบรม 8 ชั่วโมง จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,23:19  อ่าน 531 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาไทย เรื่อง คำที่มักเขียนผิด ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนน 100% จากโรงงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองบัวแดง
ชื่ออาจารย์ : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,21:36  อ่าน 400 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Has successfully complete an electronic learning course on "English for Daily Life" focusing on the issue about COVID-19 with a passing score of 100% as agrees in the statutes of the Thasae Industrial Community Education Collage
ชื่ออาจารย์ : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,19:35  อ่าน 357 ครั้ง
รายละเอียด..