ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบประชุมทางไกล
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนูรอาร์ศิลาวาตี อาแว
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,13:41  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ หัวข้อ "การใช้ Zoom Cloud Meeting" ระยะเวลาการอบรม 8 ชั่วโมง จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,23:19  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาไทย เรื่อง คำที่มักเขียนผิด ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนน 100% จากโรงงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองบัวแดง
ชื่ออาจารย์ : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,21:36  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Has successfully complete an electronic learning course on "English for Daily Life" focusing on the issue about COVID-19 with a passing score of 100% as agrees in the statutes of the Thasae Industrial Community Education Collage
ชื่ออาจารย์ : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,19:35  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง English in Daily Life จากโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. เขต 14
ชื่ออาจารย์ : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,16:41  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Has successfully complete an electronic learning course on "The Common European Framework of Reference for Language (CEFR)" with a passing score of 90% as agrees in the statutes of the Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1
ชื่ออาจารย์ : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,11:08  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการประเมินความรู้ เรื่อง หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จาก สพป. สุโขทัย เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,09:28  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการทอบความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยคะแนน 100% จากสพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,09:03  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการวัดและประเมินผล สมรรถนะผู้นำด้านเทคโนโลยี จาก สพป. สุโขทัย เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,09:00  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการวัดและประเมินผล ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จาก สพป. สุโขทัย เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,08:59  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..