ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านอบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนูรอาร์ศิลาวาตี อาแว
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2562,13:12  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านอบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาบีบ๊ะ เจ๊ะมิง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้างวิทย์-คณิต
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2562,13:08  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านอบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฮายาตี ยะโก๊ะ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้างรายเดือน
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2562,13:00  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านอบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning
ชื่ออาจารย์ : นายอานัส อีซอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2562,12:59  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านอบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวนีย์ ยีตอหะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2562,12:58  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านอบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning
ชื่ออาจารย์ : นางแวนัยนา หลังเถาะ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน จชต.
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2562,12:57  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านอบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาลินดา ไซนูเด็น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2562,12:56  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านอบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning
ชื่ออาจารย์ : นางรัชนี บินเสะ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2562,12:54  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านอบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning
ชื่ออาจารย์ : นางนูฮัยซ๊ะ นิติภาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2562,12:52  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านอบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning
ชื่ออาจารย์ : นายอันวา ยาลาวัล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน จชต.
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2562,12:43  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..