ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านอบรมออนไลน์ผ่านระบบ DLTV TELETRAINING
ชื่ออาจารย์ : นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2562,06:17  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านอบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning
ชื่ออาจารย์ : นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2562,05:56  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2562,11:56  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2562,11:39  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..