คณะครูและบุคลากร

นางการีมะห์ ยา
ครู คศ.2

นายฆอเล็บ หะมะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางการ์ตีนี อูมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางนูฮัยซ๊ะ นิติภาค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นายอานัส อีซอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นายมูฮัมหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ครู คศ.1

นางสาวมาลินดา ไซนูเด็น
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวนีย์ ยีตอหะ
ครูผู้ช่วย

นางหทัยทิพย์ ทิพขุนราช
ครู คศ.2 (ช่วยราชการ) ร.ร.วัดโคกแย้ม สพป.พัทลุง เขต 1

นางต่วนรอนียะ ลีมิง
ครู คศ.2 (ช่วยราชการ) ร.ร.บ้านปาลอบาตะ สพป.นราธิวาส เขต 1

นางรอฮานา แยนา
ครูผู้สอน

นางวันวิสา วิชฮารูลฮัด
ครูผู้สอน

นายอันวา ยาลาวัล
ครูผู้สอน จชต.

นางแวนัยนา หลังเถาะ
ครูผู้สอน จชต.

นางรัชนี บินเสะ
ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม

นายยาลานี บินสะตาปอ
ครูอัตราจ้างวิทย์-คณิต

นางสาวนาเดีย อาดอล๊ะ
ครูอัตราจ้างรายเดือน

นางสาวฮายาตี ยะโก๊ะ
ครูอัตราจ้างรายเดือน

นายมาหะมะซัมรี ดือรอนิง
พนักงานธุรการ

นายมะสาบรี ตือเง๊าะฮารี
พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา