คณะครูและบุคลากร

นายฆอเล็บ หะมะ
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูและบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0980415037
อีเมล์ : kleb3183@gmail.com

นางการีมะห์ ยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0981839428

นางการ์ตีนี อูมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางนูฮัยซ๊ะ นิติภาค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0916404123
อีเมล์ : s4815709@gmail.com

นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : nuy2min@gmail.com

นางสาวมาลินดา ไซนูเด็น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0828258139
อีเมล์ : cinta-setia@hotmail.com

นางสาวเสาวนีย์ ยีตอหะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวอาห์ลาม ดิง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางรอฮานา แยนา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : na99595@gmail.com

นางวันวิสา วิชฮารูลฮัด
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0980101945
อีเมล์ : Kakay.wanwisa@gmail.com

นายอันวา ยาลาวัล
ครูผู้สอน จชต.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางแวนัยนา หลังเถาะ
ครูผู้สอน จชต.
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางรัชนี บินเสะ
ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวนาเดีย อาดอล๊ะ
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0937387173
อีเมล์ : nawahidayu167@gmail.com

นางสาวฮายาตี ยะโก๊ะ
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอาบีบ๊ะ เจ๊ะมิง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0994094493
อีเมล์ : onlyone.4447@gmail.com

นางสาวสราภรณ์ ดือราแม
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวโนร์ไลลา หามะ
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : Lailasila2535@gmail.com

นางสาวนูรอาร์ศิลาวาตี อาแว
ธุรการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0611825389
อีเมล์ : azilawatee2680@gmail.com

นายมะสาบรี ตือเง๊าะฮารี
พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา

นางหทัยทิพย์ ทิพขุนราช
ครู คศ.2 (ช่วยราชการ) ร.ร.วัดโคกแย้ม สพป.พัทลุง เขต 1