คณะครูและบุคลากร

นายฆอเล็บ หะมะ
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูและบุคลากร

นางการีมะห์ ยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางการ์ตีนี อูมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางนูฮัยซ๊ะ นิติภาค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายอานัส อีซอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวมาลินดา ไซนูเด็น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวเสาวนีย์ ยีตอหะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวอาห์ลาม ดิง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางรอฮานา แยนา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางวันวิสา วิชฮารูลฮัด
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นายอันวา ยาลาวัล
ครูผู้สอน จชต.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางแวนัยนา หลังเถาะ
ครูผู้สอน จชต.
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางรัชนี บินเสะ
ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวนาเดีย อาดอล๊ะ
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวฮายาตี ยะโก๊ะ
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวอาบีบ๊ะ เจ๊ะมิง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวสราภรณ์ ดือราแม
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวโนร์ไลลา หามะ
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวนูรอาร์ศิลาวาตี อาแว
ธุรการโรงเรียน

นายมะสาบรี ตือเง๊าะฮารี
พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา

นางหทัยทิพย์ ทิพขุนราช
ครู คศ.2 (ช่วยราชการ) ร.ร.วัดโคกแย้ม สพป.พัทลุง เขต 1