คณะครูและบุคลากร

นางการีมะห์ ยา
ครู คศ.2

นายฆอเล็บ หะมะ
ครู คศ.2

นางการ์ตีนี อูมา
ครู คศ.2

นางนูฮัยซ๊ะ นิติภาค
ครู คศ.2

นายอานัส อีซอ
ครู คศ.1

นายมูฮัมหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ครู คศ.1

นางสาวมาลินดา ไซนูเด็น
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวนีย์ ยีตอหะ
ครูผู้ช่วย

นางหทัยทิพย์ ทิพขุนราช
ครู คศ.2 (ช่วยราชการ) ร.ร.วัดโคกแย้ม สพป.พัทลุง เขต 1

นางต่วนรอนียะ ลีมิง
ครู คศ.2 (ช่วยราชการ) ร.ร.บ้านปาลอบาตะ สพป.นราธิวาส เขต 1

นางรอฮานา แยนา
ครูผู้สอน

นางวันวิสา วิชฮารูลฮัด
ครูผู้สอน

นายอันวา ยาลาวัล
ครูผู้สอน จชต.

นางแวนัยนา หลังเถาะ
ครูผู้สอน จชต.

นางรัชนี บินเสะ
ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม

นายยาลานี บินสะตาปอ
ครูอัตราจ้างวิทย์-คณิต

นางสาวนาเดีย อาดอล๊ะ
ครูอัตราจ้างรายเดือน

นางสาวฮายาตี ยะโก๊ะ
ครูอัตราจ้างรายเดือน

นายมาหะมะซัมรี ดือรอนิง
พนักงานธุรการ

นายมะสาบรี ตือเง๊าะฮารี
พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา