คณะครูและบุคลากร

นายฆอเล็บ หะมะ
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูและบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางการีมะห์ ยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางการ์ตีนี อูมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางนูฮัยซ๊ะ นิติภาค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายอานัส อีซอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวมาลินดา ไซนูเด็น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวเสาวนีย์ ยีตอหะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวอาห์ลาม ดิง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางรอฮานา แยนา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางวันวิสา วิชฮารูลฮัด
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายอันวา ยาลาวัล
ครูผู้สอน จชต.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางแวนัยนา หลังเถาะ
ครูผู้สอน จชต.
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางรัชนี บินเสะ
ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวนาเดีย อาดอล๊ะ
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวฮายาตี ยะโก๊ะ
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอาบีบ๊ะ เจ๊ะมิง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสราภรณ์ ดือราแม
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวโนร์ไลลา หามะ
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนูรอาร์ศิลาวาตี อาแว
ธุรการโรงเรียน

นายมะสาบรี ตือเง๊าะฮารี
พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา

นางหทัยทิพย์ ทิพขุนราช
ครู คศ.2 (ช่วยราชการ) ร.ร.วัดโคกแย้ม สพป.พัทลุง เขต 1