คณะผู้บริหาร

นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0830042866
อีเมล์ : plaamo9591@gmail.com

นายฆอเล็บ หะมะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางการ์ตีนี อูมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางการีมะห์ ยา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอานัส อีซอ
ผู้จัดการทั่วไป

นายมูฮัมหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
เลขานุการ

นางการ์ตีนี อูมา
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

นายมูฮัมหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร

นายฆอเล็บ หะมะ
ผู้จัดการฝ่ายงานบัญชี การเงิน และการลงทุน

นายอานัส อีซอ
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางการีมะห์ ยา
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์