ข่าวสารจากฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
แจ้งอนุมัติเงินโครงการ
ขอแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับชุดอุปกรณ์ DLIT
10/05/2561 ทางฝ่ายพัสดุได้รับมอบชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบ DLIT จาก SVOA