ข่าวสารจากฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
แจ้งอนุมัติเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 62
แจ้งอนุมัติเงินโครงการ
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 61
ขอแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับชุดอุปกรณ์ DLIT
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 61
10/05/2561 ทางฝ่ายพัสดุได้รับมอบชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบ DLIT จาก SVOA
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 61