ข่าวสารจากฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
แจ้งอนุมัติเงินโครงการ (อ่าน 75) 16 ก.ค. 61
ขอแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับชุดอุปกรณ์ DLIT (อ่าน 164) 10 พ.ค. 61
10/05/2561 ทางฝ่ายพัสดุได้รับมอบชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบ DLIT จาก SVOA (อ่าน 176) 10 พ.ค. 61