ข่าวสารจากฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กสศ. แจ้ง จนท. บันทึกข้อมูลในระบบ CCT ด่วน


ขอให้โรงเรียนดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้

1) นร.06     2) ก.001     3) ก.002     4) การโอนเงินคืน กสศ.
 
หมายเหตุ เฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 24.00 น. เท่านั้น
และสามารถพิมพ์ ก.002 ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562


 
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 281 ครั้ง