ข่าวสารจากฝ่ายบริหารงานทั่วไป
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สพป.นราธิวาส เขต 2 ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกแบบฟอร์มตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ตามหนังสือ สพป.นธ.2 ที่ ศธ 04079/2371 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2561,12:20   อ่าน 298 ครั้ง