ข่าวสารจากฝ่ายบริหารงานทั่วไป
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล) ปีการศึกษา 2561
ตามหนังสือที่ ศธ 04079/1554 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
จากผู้ส่ง : นางไอณี กำปงซัน กลุ่มนโยบายและแผน
 
ผู้รับผิดชอบ : นายอานัส อีซอ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 485 ครั้ง