ข่าวสารจากฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ขอแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับชุดอุปกรณ์ DLIT
ขอแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังรายชื่อต่อไปนี้
1) ครูการ์ตีนี อูมา                           ประธานกรรมการ
2) ครูมูหะหมัดนัฏมินทร์ บินบือราเฮง   กรรมการ
3) ครูอันวา ยาล่วัล                         กรรมการ
เตรียมพร้อมดำเนินการตรวจรับสินค้าพร้อมงานติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)
ตามรายละเอียดที่ได้แนบ

หนังสือที่ ศธ 04079/1495 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561
จากผู้ส่ง : นางสุภาวดี ลายขวะ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้รับผิดชอบ : งานพัสดุและสินทรัพย์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 463 ครั้ง