ข่าวสารจากฝ่ายบริหารงานบุคคล
คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (นางสาวมาลินดา ไซนูเด็น)
ตามหนังสือที่ ศธ 04079/1539 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ผู้ส่ง : นางสาวนันท์นภัส สุวรรณ์โพธิ์สุทธิ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,13:50   อ่าน 407 ครั้ง