ข่าวสารจากฝ่ายบริหารงานบุคคล
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/1572 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
จากผู้ส่ง : นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,12:56   อ่าน 544 ครั้ง