ข่าวสารจากฝ่ายบริหารงานวิชาการ
แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (School Grading)

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ในการประชุมสัมมนาเรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" มีเอกสารหนึ่งที่น่าสนใจ คือ แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (School Grading) ซึ่งได้เผยแพร่ให้โรงเรียนได้นำไปประกอบในการจัดทำรายงานและนำไปเพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป ซึ่งเป็นสไลด์ของท่าน ดร.ฉัตรชัย หวังมีจงมี สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 2433 ครั้ง