ข่าวสารจากฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเรียนรู้และพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา (สุขคณานุกูล) อำเภอสุไหงปาดี สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอเชิญครูที่รับผิดชอบงานพิการเรียนรวม โรงเรียนละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเรียนรู้และพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนวัดประชุมชลธาราฯ

ตามหนังสือโรงเรียนวัดประชุมชลธาราฯ ที่ ศธ 04079.159/143 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2561,12:32   อ่าน 602 ครั้ง