ข่าวสารจากฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
สพป.นราธิวาส เขต 2 ให้โรงเรียนดำเนินการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ตามแบบสำรวจที่กำหนดไว้ ส่งกลับไปยังกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ตามหนังสือ สพป.นธ.2 ที่ ศธ 04079/2367 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2561,12:26   อ่าน 388 ครั้ง