ข่าวสารจากฝ่ายบริหารงานวิชาการ
11/05/2561 ขอแจ้งครูนัฏมินทร์เข้าร่วมประชุม PADI PEER CENTER 2018
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร ขอมอบหมายให้ คุณครูมูหะหมัดนัฏมินทร์ บินบือราเฮง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือยกระดับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อาเภอสุไหงปาดี จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อาเภอสุไหงปาดี

ตามหนังสือโรงเรียนบ้านโคกตา ที่ ศธ 04079.134/144 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,15:30   อ่าน 492 ครั้ง