ข่าวสารจากฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09/05/2561 ขอเชิญครูผู้สอนทุกคนร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบใหม่
09/05/2561 ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
ตามหนังสือที่ ศธ 04079/1542 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
จากผู้ส่ง : นางสาวธิติมา เรืองสกุล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 541 ครั้ง