ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุป 6 ประเด็นสำคัญจากการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค

สรุป 6 ประเด็นสำคัญ
จากการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค
เพื่อให้คุณครูได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
กสศ.จึงจัดทำสรุปประเด็นสำคัญมาให้คุณครู
แม้จะไม่ได้ร่วมรับฟังก็สามารถรับรู้ประเดนสำคัญทั้งหมดได้

เครดิตข้อมูลและภาพ : เพจการคัดกรองนักเรียนยากจน
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 481 ครั้ง