ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด video conference เรื่อง “การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนา
เรียน ผอ.สพป./สพม. ทุกท่าน

สพฐ. จัดประชุมการพิจารณารับรองหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน ประกอบด้วย
- หลักสูตรจากหน่วยงานภายนอกที่ใช้งบประมาณของตนเอง 
- หลักสูตรจากหน่วยงานภายนอกที่จัดร่วมกับ สพฐ.
- หลักสูตรจาก สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน

จึงขอเรียนเชิญท่าน ผอ.สพป./สพม.ทุกท่าน บุคลากรของเขตพื้นที่ 
และข้าราชการครู ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด video conference 
เรื่อง “การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมง
การพัฒนาเพื่อประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ”

ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้ารับฟัง

เกศทิพย์ ศุภวานิช
16 พฤษภาคม 2562
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2562,21:21   อ่าน 269 ครั้ง