ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุป 6 ประเด็นสำคัญจากการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 22 ธันวาคม 25
ก.ค.ศ. เห็นชอบ ร่างมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะครูใหม่ หวังจูงใจคนเก่งเข้าสู่ระบบมากขึ้น
มติบอร์ด สทศ. ไม่ขัดข้องในการยกเลิกการทดสอบO-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบาย รมว.ศธ.
สพฐ.วิถีใหม่วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
สพฐ. วางปฎิทินการเลื่อนเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2563
เลขาธิการ กพฐ. ชี้แจงประเด็นการเปิดภาคเรียน-รับนักเรียน-เรียนออนไลน์
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564
ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ 4 ทุ่มถึงตี 4 เริ่ม 3 เมษานี้
เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมออนไลน์จากเขตพื้นที่
สรรพากรยืดเวลาชำระภาษีบุคคลธรรมดาจากเดิม
การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส ประกาศงดให้บริการเป็นการชั่วคราว
หน้ากากผ้า ???
ยึดหลัก 3 ล. ป้องกัน COVID-19
สมศ.แจ้งยกเลิกกิจกรรมจัดประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ
สสวท.ประกาศเลื่อนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
แจงโอเน็ต ป.6 เลขยากซับซ้อน แต่ไม่เกินหลักสูตรสอน
สสวท. ผลักดันวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งครั้งใหญ่ทั่วประเทศ ชวนผู้บริหารโรงเรียน 2,400 คน สมัครอบรม
กระทรวงศึกษาธิการ ปรับมาตรฐานสมรรถนะ ทุกตำแหน่ง
รุกวางมาตรฐานตำแหน่งครู-ผู้บริหาร เผยต้องมีทักษะอังกฤษ-ดิจิทัล
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)
สพฐ.พร้อมรับนักเรียนปี 63 ย้ำโปร่งใส-เสมอภาค-ลดความเหลื่อมล้ำ
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน (เงินตกเบิก)
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ
ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ.2563
เปิด 3 หลักสูตรไฟแรง อัพสปีดการเรียนภาษาอังกฤษเด็กไทยด้วย “บูธแคมป์ เทอร์โบ” ครูภาษายุคใหม่เน้นใช้จร
บรีส ร่วมกับ สพฐ. จัดโครงการ "เรียนรู้เล่นเลอะ" ชวนครูส่งกิจกรรมการเรียนรู้ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 4 แ