ภาพกิจกรรม
รับสื่อโครงการขยะรีไซเคิลจากมูลนิธิใบไม้ปันสุข
วันที่12 มกราคม พ.ศ. 2565
โรงเรียนบ้านจือแร ขอขอบคุณโครงการ “รักษ์ ปัน สุข จูเนียร์” โมเดลต้นแบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิใบไม้ปันสุข และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัดที่ได้มอบ เงินสนับสนุนในการพัฒนาสถานีคัดแยกขยะ ป้ายความรู้ เรือนวัสดุ หลัก ๓Rs และแผ่นป้ายคัดแยกกระดาษ พลาสติก และโลหะให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้ในโครงการโครงการ“รักษ์ ปัน สุข จูเนียร์”

โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,23:12   อ่าน 205 ครั้ง