ภาพกิจกรรม
ผอ.เข้าร่วมประชุมโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NaraSCI Festival)​
วันนี้​ 13/02/2563​ เวลา 08.30 น. นาย​ปลาย​ฟ้า​ อมรรัต​ต​กุล​ ผู้​อำ​น​ว​ยการ​โรงเรียน​บ้าน​จือ​แร ได้เข้าร่วม​ประชุม​โครงการ มหกรรม​วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ ครั้ง​ที่​ 1 (Narasci Festival 1st) จัดโดย​ ศูนย์​วิทยาศาสตร์​เพื่อ​การศึกษา​นราธิวาส​ โดยได้รับเกียรติ​จาก ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้​อำ​น​ว​ยการ​ศูนย์​วิทยาศาสตร์​เพื่อ​การศึกษา​นราธิวาส มาเป็นประธานที่ประชุม​ในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากภาคีเครือข่าย​และโรงเรียนในสังกัด สพป. สพม. กศน. สช. ชมรม​เครือข่าย​ผู้สูงวัย รพ. ซึ่งในการประชุม​ครั้งนี้​มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่าย​หน่วยงานด้วยกระบวนการ STEM + A (Adversity Quotient)​ และ ประชาสัมพันธ์​มหกรรม​วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี และเวทีแสดงความสามารถ​และแข่งขันความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี ณ ห้องประชุม​ธารทอง สวนอาหาร​ริมน้ำ อำเภอเมือง​ จังหวัด​นราธิวาส​
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,10:20   อ่าน 345 ครั้ง