ภาพกิจกรรม
ผอ.ร่วมประชุมประธานศูนย์เครือข่ายในสังกัดอำเภอสุไหงปาดี ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนมกราคม 2563
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร
ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์เครือข่ายสันติ ได้เข้าร่วมประชุมประธานศูนย์เครือข่ายในสังกัดอำเภอสุไหงปาดี ครั้งที่ 1/2563 
ประจำเดือนมกราคม 2563 เพื่อประชุมปรึกษาหารือและรายงานติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ
รวมถึงการพิจารณาจัดสรรโควตาบำเหน็จความดีความชอบนอกเหนือกรณีปกติ (ขั้น ศอ.บต. 2562) ระดับสถานศึกษา
โดยมี นายบุญชู ราชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา ในฐานะประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอสุไหงปาดี
เป็นประธานที่ประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนบ้านโคกตา อำเภอสุไหงปาดี สพป.นราธิวาส เขต 2
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2563,22:03   อ่าน 372 ครั้ง