ภาพกิจกรรม
ผอ.เข้าร่วมประชุมวิสามัญบอร์ดคณะกรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร
ได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อประชุมปรึกษาหารือและวางแผนงาน
การติดตามผลการดำเนินการจัดสรรสวัสดิการและสวัสดิภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 โดยมี นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนใต้
เป็นประธานที่ประชุมในครั้งนี้ ซึ่งผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,22:41   อ่าน 358 ครั้ง