ภาพกิจกรรม
ผอ.เป็นกรรมการประเมินด้านที่ 1 และ 2 (ตามเกณฑ์ ว10/2554)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษ ด้านที่ 1 และ 2 (ตามเกณฑ์ ว10/2554) ให้กับครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก (จำนวน 1 ราย) ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ซึ่งการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2563,05:43   อ่าน 407 ครั้ง