ภาพกิจกรรม
08/08/2562 ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร ในฐานะประธานศูนย์เครือข่ายสันติ ได้เข้าร่วมประชุมประธานศูนย์เครือข่าย เพื่อประสานการปฏิบัติและขับเคลื่อนนโยบาย สพป.นราธิวาส เขต 2 โดยมี นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2562,21:36   อ่าน 57 ครั้ง