ภาพกิจกรรม
18/07/2562 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมครูผู้สอนภาษาไทยตามแนวคิด Active Learning

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นางสราภรณ์ แวอาแซ ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร เพื่อเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ป.1 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จัดโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,14:00   อ่าน 64 ครั้ง