ภาพกิจกรรม
20/07/2562 ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิวิชาภาษาไทย

นางสราภรณ์ แวอาแซ ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านจือแร ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร ในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเข้ารับการอบรมครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิตามโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชานแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จัดโดย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,13:50   อ่าน 74 ครั้ง