ภาพกิจกรรม
15/07/2562 ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ประทับใจขณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านจือแร

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน และได้นิเทศติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของนักเรียน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของคณะครู และการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมี นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร ได้ให้การต้อนรับด้วยตนเอง โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ แนะนำแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและกรอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและเขตพื้นที่ รวมถึงได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการเรียนการสอนของนักเรียนทุกระดับชั้น ประทับใจวิธีการสอนของครู มีเทคนิคที่ดี ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนสนุกกับการเรียน พร้อมได้ให้ข้อแนะนำ เสนอแนะ เน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้และคล่อง การออกเสียงพยัญชนะและสระให้ถูกต้อง รวมถึงการนับเลข การคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหาง่ายๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดีและสร้างความประทับใจพอสมควร ทั้งนี้ ท่านได้ให้เกียรติพบปะให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ในความตั้งใจและช่วยกันสร้างคุณภาพงานและการศึกษาให้ปรากฎชัดและเป็นที่ชื่นชมของสาธารณชนมาโดยตลอด
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,13:03   อ่าน 137 ครั้ง