ภาพกิจกรรม
22/01/2562 โรงเรียนบ้านจือแร ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนและศึกษาดูงาน​โรงเรียน​ต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรม​ในสถานศึกษา​
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน​บ้าน​จือแร ได้นำคณะกรรมการสถานศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ คณะครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ รวมถึงตัวแทนนักเรียนแกนนำ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียน​และศึกษาดูงานโรงเรียน​ต้นแบบ​ด้านการส่งเสริม​คุณธรรม​ใน​สถานศึกษา​ ณ โรงเรียน​บ้าน​บางขุนทอง​ อำเภอตากใบ จังหวัด​นราธิวาส​ ซึ่งมี นายอรุณ เบญญคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน​บ้าน​บาง​ขุนทอง​ นายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​บาง​ขุนทอง​ คณะครู และนักเรียน ร่วมให้เกีบรติต้อนรับในครั้งนี้ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ในการดูงานในครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านบางขุนทอง​ได้สาธิตตั้งแต่กระบวนการสแกนก่อนเข้าโรงเรียน กิจกรรม​ยามเช้าหน้าเสาธง กิจกรรม​ครอบครัวคุณธรรม​ กิจกรรม​เรียนกุรอานแสงนำทางแห่งชีวิต การบรรยายแนวทางการขับเคลื่อน​โรงเรียน​ส่งเสริม​คุณธรรม​ใน​สถานศึกษา​ และการเขียน​โครงงาน​คุณธรรม​ให้เป็นรูปธรรม กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันอย่างซุนนะห์ และกิจกรรม​แลกเปลี่ยน​เรียนรู้​ระหว่างสองสถาบัน​ ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรม​ในครั้งนี้​เป็นด้วยความเรียบร้อย​ดี และบรรลุตามวัตถุประสงค์​ทุกประการ​
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2562,14:28   อ่าน 234 ครั้ง