ภาพกิจกรรม
07-11/05/2561 ภาพบรรยากาศการปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ทางโรงเรียนบ้านจือแร ได้กำหนดจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นเรียนอนุบาลขึ้น ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 5 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนผ่านกระบวนการแบบไฮสโคป ภายใต้โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (Reducing Inequality through Early Childhood Education : RIECE Thailand) หรือเรียกสั้นๆว่า "ไรซ์ไทยแลนด์"
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,15:55   อ่าน 530 ครั้ง