ภาพกิจกรรม
13/12/2560 ผอ.ร.ร.บ้านจือแร เข้าร่วมประชุมคณะประธานศูนย์เครือข่ายในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
วันนี้ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์เครือข่ายสันติ ได้เข้าร่วมประชุมคณะประธานศูนยเครือข่ายในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 โดยมี นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ประธานศูนย์อำเภอ 5 อำเภอ ประธานศูนย์เครือข่าย 16 ศูนย์ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในสังกัดสพป.นราธิวาส เขต 2 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.นราธิวาส เขต 2
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2560,18:12   อ่าน 185 ครั้ง