ภาพกิจกรรม
10/11/2560 ผอ.ร.ร.บ้านจือแร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
10/11/2560 เวลา 14.00 น. นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล ผอ.ร.ร.บ้านจือแร ในฐานะประธานศูนย์เครือข่ายสันติ ได้รับเชิญจากอำเภอสุไหงปาดีให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมฉัตรวาริน ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี สำหรับอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มี กศน.อำเภอสุไหงปาดี เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมในครั้งนี้ โดยมีท่านปลัดอาวุโสเป็นประธานที่ประชุม และมี ผอ.กศน.อำเภอสุไหงปาดีเป็นเลขานุการ ทั้งนี้ มีประธานศูนย์เครือข่ายฉัตรวาริน ประธานศูนย์เครือข่ายธัญธารา ประธานศูนย์เครือข่ายการเวก ผอ.สช.อำเภอสุไหงปาดี กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอีกด้วย 
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2560,22:34   อ่าน 181 ครั้ง