ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจือแร

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240268
รหัส Smis 8 หลัก :
  96020112
รหัส Obec 6 หลัก :
  240268
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก :
  0994000610564
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจือแร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
ตัวอักษรย่อ :
  Ban Jerae School
  จ.ร.
ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 9 บ้านจือแร
ตำบล :
  สากอ
อำเภอ :
  สุไหงปาดี
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96140
โทรศัพท์ :
  073700880   (สำนักงานธุรการ)
  0830042866 (สายตรงผู้บริหาร)
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
  อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤษภาคม 2503
อีเมล์ :
Facebook :
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายสันติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สากอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา :
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 15:15:00 น.)