ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจือแร

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240268
รหัส Smis 8 หลัก :
  96020112
รหัส Obec 6 หลัก :
  240268
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก :
  0994000610564
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจือแร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Jerae School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 9 บ้านจือแร
ตำบล :
  สากอ
อำเภอ :
  สุไหงปาดี
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96140
โทรศัพท์ :
  073700880   (สำนักงานธุรการ)
  0830042866 (สายตรงผู้บริหาร)
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
  อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  jerae96140@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายสันติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สากอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา :
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:33:50 น.)