ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านจือแร
หมู่ที่ 9   ตำบลสากอ   อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 96140
เบอร์โทรศัพท์ 073-700880
Email : jerae96140@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/bjr.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน