รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านจือแร
หมู่ที่ 9   ตำบลสากอ   อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 96140
เบอร์โทรศัพท์ 073-700880
Email : jerae96140@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :