ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ธ.ค. 64 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
20 ธ.ค. 64 ถึง 21 ธ.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์ทาง Website (One School / One Website)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
15 ธ.ค. 64 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอสุไหงปาดี
ศูนย์เครือข่ายอำเภอสุไหงปาดี
15 ธ.ค. 64 ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและเส้นทาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
14 ธ.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสากอ ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
25 มิ.ย. 64 วันสุดท้ายของการยืนยันข้อมูลในระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/2564

ครูอานัส อีซอ
25 มิ.ย. 64 วันสุดท้ายของการยืนยันข้อมูลในระบบ SET ภาคเรียนที่ 1/2564
ครูนูฮัยซ๊ะ นิติภาค
19 มิ.ย. 64 ถึง 20 มิ.ย. 64 อบรมออนไลน์ แนวทางการเข้าร่วมโครงการอ่านเขียน เรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋ว เป็นเด็กแจ๋ว

ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย และครู ป.1
ต้องเข้ารับการอบรมตลอด 2 วัน ผ่านโปรแกรม zoom Meeting ตามลิงค์ที่ได้กำหนดไว้

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 
ตั้งแต่ 09.00-15.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 
ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.


JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
Work from home ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18 มิ.ย. 64 วันประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของมูลนิธิใบไม้ปันสุข

มูมูนิธิใบไม้ปันสุข จะประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านคัดเลือก
เพื่อเข้าร่วมโครงการอ่านเขียน เรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋ว เป็นเด็กแจ๋ว
ผ่านช่องทางเพจของ “มูลนิธิใบไม้ปันสุข” โดยตรง
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
ครูมะสอแล๊ะ เจ๊ะยะ
17 มิ.ย. 64 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ จากเขตพื้นที่มาตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

เวลา 10.30-12.00 น.
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นำโดย นายวิรัตน์ กะตะศิลา รองผู้อำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 2
ท่านศึกษานิเทศน์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
14 มิ.ย. 64 ถึง 25 มิ.ย. 64 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (No On-Site)
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
และมติที่ประชุม ศบค.จังหวัดนราธิวาส ให้งดจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนตามปกติ (On-Site)
โดยอนุญาตให้นักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้านโดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ทั้ง On-Air / Online / On-Demand (Line Group) / On-Hand
ระหว่างวันที่ 14-25 มิถุนายน 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจาก ศบค.จังหวัดนราธิวาสต่อไป
บ้านของนักเรียน ฝ่ายบงานวิชาการ
09 เม.ย. 64 ถึง 15 เม.ย. 64 วันอนุมัติจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านจือแร งานทะเบียนนักเรียน/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
29 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64 วันสอบปลายปี ภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนบ้านจือแร งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 มี.ค. 64 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.1-3
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 มี.ค. 64 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ป.4-6
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
24 มี.ค. 64 วันสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านจือแร งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18 มี.ค. 64 วันสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านจือแร งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
16 มี.ค. 64 ประธานสนามสอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ (RT) ประจำปีการศึกษา 2563
15 มี.ค. 64 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ (RT) ประจำปีการศึกษา 2563
13 มี.ค. 64 วันสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 มี.ค. 64 ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2563
11 มี.ค. 64 ประชุมกรรมการควบคุมห้องสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2563
19 ก.พ. 64 เคลือบหลุมร่องฟันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอ
18 ก.พ. 64 เคลือบหลุมร่องฟันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอ
18 ก.พ. 64 ร่วมพิธีมอบเกียรตบัตรผู้บริหารดีเด่นและครูดีในดวงใจ ประจำปี 2564 (ศูนย์เครือข่ายสันติ)
ห้องประชุมโชติสกุลพันธ์ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี
17 ก.พ. 64 เคลือบหลุมร่องฟันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอ
11 ก.พ. 64 เคลือบหลุมร่องฟันชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอ
10 ก.พ. 64 เคลือบหลุมร่องฟันชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอ
24 ธ.ค. 63 กิจกรรมศึกษาดูงาน เยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในสังกัดอำเภอแว้ง

ศูนย์เครือข่ายสันติ
08.00-10.00 น.  เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านตอแล
10.00-12.00 น.  เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านจะมาแกะ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
24 ธ.ค. 63 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2563

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563
เวลา 13.30-16.30 น.
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
09 ธ.ค. 63 ยืนยันข้อมูลในระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC)​

เปิดระบบวันเดียวเท่านั้น
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
18 พ.ย. 63 ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (สอบวันที่ 3/3)
โรงเรียนบ้านจือแร งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
17 พ.ย. 63 ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (สอบวันที่ 2/3)
โรงเรียนบ้านจือแร งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
17 พ.ย. 63 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยเกี่ยวกับแนวคิดการสอนแบบไฮสโคป

หัวข้อ :
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนตามแนวคิดไฮสโคป

เวลา 08.30 - 16.30 น.

วิทยากรบรรยาย :
ดร.วรนาท รักสกุลไทย
ผอ.แผนกอนุบาล โรงเรียนเกษมพิทยา
ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 3) สพป.นราธิวาส เขต 2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
16 พ.ย. 63 ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (สอบวันที่ 1/3)
โรงเรียน​บ้าน​จือ​แร​ งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
16 พ.ย. 63 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกศึกษา

หัวข้อ :
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรอยเชื่อมต่อชั้นปฐมวัยสู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เวลา 08.30 - 15.30 น.

วิทยากร :
ดร.วรนาท รักสกุลไทย 
ผอ.แผนกอนุบาล โรงเรียนเกษมพิทยา
ห้องประชุมปลายสยาม (ชั้น 10) โรงแรมเก็นติ้ง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
13 พ.ย. 63 อบรมออนไลน์เปิดมุมมองใหม่การศึกษาไทย

เวลา 13.30-16.30 น.
ผ่านช่องทาง Webex Meetings
หัวข้อ
"ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยทั้งประเทศให้ก้าวกระโดดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด"
โดย
นายทนง โชติสรยุทธ์
ประธานมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
กรรมการ​ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์
ผู้อำนว​ยการ​โรงเรียน​โพธิสารพิทยากร
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุม​สำนักงานโรงเรียน​บ้าน​จือ​แร​ ฝ่ายบริหารวิชาการ
13 พ.ย. 63 ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

นางสาวอาห์ลาม ดิง
เวลา 09.00-12.00 น.
ห้องประชุม​สำนักงาน​โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานบุคคล
12 พ.ย. 63 ถึง 18 พ.ย. 63 ส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ​ 2563
กลุ่มอำนวยการ สพป.นราธิวาส​ เขต 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
12 พ.ย. 63 ถึง 09 ธ.ค. 63 ปรับปรุงข้อมูลในระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC)​

โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
12 พ.ย. 63 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563

เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส​ สพป.นราธิวาส เขต 2
07 พ.ย. 63 สอนชดเชย
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 พ.ย. 63 สอนชดเชย
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
07 พ.ค. 63 09.00 น. เชิญ ผอ./ครู/ผู้ปกครอง ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล

เชิญ ผอ./ครู/ผู้ปกครอง 
ร่วมประชุมออนไลน์เพื่อรับฟังการชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 พ.ค. 63 09.00 น. เชิญร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference
สำหรับการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
งานเลขาธิการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
30 เม.ย. 63 09.00 น. เชิญร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

เชิญผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมประชุมออนไลน์สำหรับการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ครั้งที่ 4/2563
เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น.
ผ่านช่องทาง OBEC TV / OBEC CHANNEL ทาง Facebook หรือ YouTube
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 เม.ย. 63 13.10 น. ร่วมรับชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ พบ เลขาธิการ สพฐ.

เชิญผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกท่าน
ร่วมรับชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ พบกับ 
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
ดร.อำนาจ วิชยานุวัต
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในหัวขอ การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในวันพุธที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.10-13.45 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT หมายเลข 30
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
31 มี.ค. 63 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศและวันสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารวิชาการ
24 มี.ค. 63 กิจกรรมบัณฑิตน้อย และพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2562
จัดโดย ศูนย์เครือข่ายสันติ ร่วมกับ อบต.สากอ
อาคารสรายอ โรงเรียนบ้านสากอ ฝ่ายบริหารวิชาการ
20 มี.ค. 63 สพฐ.ประกาศผลสอบ RT ป.1
ผ่านระบบ NT Access ฝ่ายบริหารวิชาการ
19 มี.ค. 63 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแรเป็นประธานกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไม้แก่น,โรงเรียนบ้านกลูบีและโรงเร
18 มี.ค. 63 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแรเป็นประธานกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสากอ,โรงเรียนบ้านจือแรและโรงเรียน
17 มี.ค. 63 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแรเป็นประธานกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ,โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
16 มี.ค. 63 ถึง 18 มี.ค. 63 สอบปลายปี ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารวิชาการ
12 มี.ค. 63 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแรเป็นประธานกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา),โรงเร
11 มี.ค. 63 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแรเป็นประธานกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ,โรงเรียนบ้านบาโงกือเต
09 มี.ค. 63 ประชุมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
09 มี.ค. 63 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

เวลา 10.00 - 12.00 น.

ผู้เข้าร่วม จำนวน 1 ราย
- ผอ.
ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส งานธุรการและสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
06 มี.ค. 63 ต้อนรับทีมประเมินพัฒนาการตามวัยตามโครงการไรซ์ไทยแลนด์

เวลา 09.00 - 13.00 น.
อาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านจือแร งานธุรการและสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
06 มี.ค. 63 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562

เวลา 13.30 - 15.30 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ราย
- ผอ.
- ตัวแทนฝ่ายวิชาการ
- ตัวแทนครูอนุบาล
- ตัวแทนครูระดับชั้น ป.6
ห้องประชุมสันติ โรงเรียนบ้านจือแร งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
06 มี.ค. 63 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นธ.2 ผ่านระบบ Video Conference

เวลา 08.30 - 10.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน
- ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้องสำนักงาน โรงเรียนบ้านจือแร งานธุรการและสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
05 มี.ค. 63 กิจกรรมแนะแนวเรียนต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

เวลา 13.30 - 15.30 น.

ผู้แนะแนว
- นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
- นางสาวเสาวนีย์ ยีตอฮะ
- นางวันวิสา วิชฮารูลัด
- นางสาวนูรอาร์ศิลาวาตี อาแว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสือแด ฝ่ายบริหารงานวิชาการ/งานแนะแนว
04 มี.ค. 63 สอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2562
จัดโดย สพป.นราธิวาส เขต 2
สนามสอบโรงเรียนบ้านสากอ ฝ่ายบริหารวิชาการ
27 ก.พ. 63 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้น ป.3

เวลา 08.30 - 12.00 น.
ห้องประชุม สพป.นราธิวาส เขต 2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
26 ก.พ. 63 กิจกรรมประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2563

เวลา 13.00 - 16.00 น.
โรงเรียนบ้านกลูบี และโรงเรียนบ้านจือแร งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
16 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 กิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน (นักเรียนระดับชั้น ป.6)
แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานคร งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
13 ก.พ. 63 กิจกรรมประชุมโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (NaraSCI Festival)

ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร
ห้องประชุมธารทอง สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
13 ก.พ. 63 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ป.6

ระหว่างเวลา 13.30 - 16.30 น.
ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านจือแร งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
12 ก.พ. 63 สอบการอ่าน (RT) ป.1 ปีการศึกษา 2562
จัดโดย ศูนย์สอบ สพป.นราธิวาส เขต 2

ตารางสอบการอ่าน (Reading Test)​
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1​ ปีการศึกษา 2562
สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00 -​ 10.00 น.
การอ่านรู้เรื่อง (60 นาที)

เวลา 10.00 -​ 10.30 น.
พัก (30 นาที)

เวลา 10.30 -​ 11.30 น.
การอ่านออกเสียง (คนละ 10 นาที)

เวลา 11.30 -​ 12.30 น.
พักกลางวัน (60 นาที)

เวลา 12.30 -​ 15.00 น.
การอ่านออกเสียง (ตอ)​ (คนละ 10 นาที)
สนามสอบโรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารวิชาการ
06 ก.พ. 63 กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (ป.4-6)
ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารวิชาการ
05 ก.พ. 63 กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (ป.1-3)
ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารวิชาการ
01 ก.พ. 63 สอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
จัดโดย ศูนย์สอบ สพป.นราธิวาส เขต 2
สนามสอบโรงเรียนบ้านสากอ ฝ่ายบริหารวิชาการ
23 ม.ค. 63 กิจกรรมทัศนศึกษา : ระดับชั้น ป.4-5
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานกิจการนักเรียน
21 ม.ค. 63 กิจกรรมแนะแนวเรียนต่อ ม.1

เวลา 13.30 - 14.30 น.

จาก :
โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์
ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

กลุ่มเป้าหมาย :
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารวิชาการ/งานแนะแนว
20 ม.ค. 63 ถ่ายรูปเดี่ยวและรูปหมู่ สำหรับนักเรียน ป.6

เวลา 09.30 น.
ช่างภาพ : ร้านนราโฟโต้คลิก
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานกิจการนักเรียน
18 ม.ค. 63 สอบ I-NET ปีการศึกษา 2562
สพป.นราธิวาส เขต 2
17 ม.ค. 63 ประชุมนิเทศ ติดตามงานและภารกิจของครูและบุคลากรในสถานศึกษา

เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานธุรการโรงเรียน
16 ม.ค. 63 วันครู
งดการเรียนการสอน 1 วัน
คณะครูและบุคลากรทุกคน
ร่วมงานในพิธี
เวลา 08.00-12.00 น.
จัดโดย ศูนย์เครือข่ายอำเภอสุไหงปาดี
ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ฝ่ายบริหารงานบุคคล
14 ม.ค. 63 กิจกรรมทัศนศึกษา : ระดับชั้น ป.1-3
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานกิจการนักเรียน
14 ม.ค. 63 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
13 ม.ค. 63 ถึง 14 ม.ค. 63 สอบ PRE O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบ

วันที่ 13 มกราคม 2563
ภาคเช้า
เวลา 09.00-10.30 น.
คณิตศาสตร์ (90 นาที)
ภาคบ่าย
เวลา 13.30-14.45 น.
วิทยาศาสตร์ (75 นาที)

วันที่ 14 มกราคม 2563
ภาคเช้า
เวลา 09.00-10.30 น.
ภาษาไทย (90 นาที)
ภาคบ่าย
เวลา 13.30-14.45 น.
ภาษาอังกฤษ (75 นาที)
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารวิชาการ
13 ม.ค. 63 กิจกรรมทัศนศึกษา : ระดับชั้นอนุบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานกิจการนักเรียน
11 ม.ค. 63 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
เวลา 08.00 - 12.00 น.
ลานบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน อบต.สากอ อบต.สากอ ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายสันติ และหน่วยงานราชการในพื้นที่
08 ม.ค. 63 กิจกรรมงานสังสรรค์ปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และวันครู ประจำปี 2563
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ลานกิจกรรม โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานกิจการนักเรียน
03 ม.ค. 63 ประชุมการดำเนินการวางแผนการดำเนินการจัดสอบ O-NET,I-NET,NT และ RT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 2
23 ธ.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สพป.นธ.2
20 ธ.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการพี่เลี้ยงนิเทศติดตามผู้อำนวยการโรงเรียน
สพป.นธ.2
15 ธ.ค. 62 ถึง 16 ธ.ค. 62 ประชุมสัมมนาสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ "การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21"
โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
13 ธ.ค. 62 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายอำเภอสุไหงปาดี
ประชุมเพื่อร่วมปรึกษาหารือ หาแนวทางและรูปแบบในการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 เวลา 09.00 น.
โรงเรียนบ้านโคกตา
13 พ.ย. 62 ถึง 15 พ.ย. 62 โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ณ จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
30 ต.ค. 62 ถึง 01 พ.ย. 62 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินโครงการวิเคราะห์โครงการและพิจารณางบประมาณ
โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่
29 ต.ค. 62 ประชุมเกี่ยวกับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ห้องประชุมเล็ก สพป.นราธิวาส เขต2
29 ต.ค. 62 ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและเส้นทาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ห้องประชุมฉัตรวาริน ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี
25 ต.ค. 62 ถึง 27 ต.ค. 62 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่
24 ต.ค. 62 ถึง 25 ต.ค. 62 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแรและเจ้าหน้าที่พัสดุอบรมพัสดุ
โรงเเรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่
03 ต.ค. 62 ถึง 05 ต.ค. 62 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าานจือแรประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
23 ก.ย. 62 เชิญประธานศูนย์เครือข่ายประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน "ตลาดนัดอาชีพและการนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ"
เวลา 13.30 น.
ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 สพป.นธ.2 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
19 ก.ย. 62 ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแรร่วมเป็นเกียรติงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
นายมานิตย์ มะยิ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านบาโงมาแย ซึ่งได้เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2562 นี้
โรงเรียนบ้านบาโงมาแย
04 ก.ย. 62 ประชุม Admin ระดับเครือข่าย

เชิญ Admin ระดับโรงเรียน

เข้าร่วมประชุมเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

โดยให้พาคอมพิวเตอร์แบบพกพามาด้วย

ซึ่งได้มอบหมายให้

นางสาวนูรอาร์ศิลาวาตี อาแว

ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนบ้านจือแร

ห้องประชุมสันติ โรงเรียนบ้านสากอ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 ก.ย. 62 ประชุม Admin ระดับเขตพื้นที่

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ขอให้ศูนย์เครือข่ายสันติดำเนินการแจ้งบุคลากรที่เป็น Admin ระดับศูนย์เครือข่าย เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยให้พาคอมพิวเตอร์แบบพกพามาให้พร้อมด้วย ดังความแจ้งแล้วนั้น

มอบหมายให้

ายฮาเซ็ม ดอเลาะ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ โรงเรียนบ้านกลูบี

 ไปราชการตามรายการดังกล่าว

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานศูนย์เครือข่าย
02 ก.ย. 62 ประชุมระดับศูนย์เครือข่ายสันติ

เชิญประชุมผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูอนุบาล และครูดูแลงานกิจการนักเรียนและกีฬา เพื่อปรึกษารือและวางแผนงานการจัดงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระดับศูนย์เครือข่ายสันติ งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 และรายงานสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนระดับเครือข่ายสันติและเครือข่ายอำเภอสุไหงปาดี

ห้องประชุมสันติ โรงเรียนบ้านสากอ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
29 ส.ค. 62 ร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก้าวไป เด็กวัยเรียนสุขภาพดี ปีงบประมาณ 2562
นางสาวอาห์ลาม ดิง ตำแหน่งครูผู้ช่วย และนางวันวิสา วิชฮารูลฮัด ตำแหน่งครูผู้สอน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหปาดี
15 ส.ค. 62 ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนจัดการเรียนรวม

เวลา 14.00 - 15.00 น.
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารวิชาการ
12 ส.ค. 62 วันแม่แห่งชาติ

เป็นวันหยุดราชการ 1 วัน
11 ส.ค. 62 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ.1440
09 ส.ค. 62 พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานทุนการศึกษา
09 ส.ค. 62 กิจกรรมสลามฮารีรายอ เนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ.1440

เวลา 15.00-15.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานกิจการนักเรียน
30 ก.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 การแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายอำเภอสุไหงปาดี "ซูงาปาดีเกมส์" ครั้งที่ 2 ปี 2562
สนามโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานกิจการนักเรียน
23 ก.ค. 62 ประชุมเพื่อร่วมเป็นคณะนิเทศ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร และผู้รับผิดชอบโครงการ (นายอานัส อีซอ) เข้าร่วมประชุมวางแผนนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เวลา 09.00 - 16.30 น.
ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
19 ก.ค. 62 ประชุม PLC ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.4-6
ระดับศูนย์เครือข่ายสันติ
ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารวิชาการ/ครูการีมะห์ ยา
19 ก.ค. 62 ประชุม PLC ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.4-6
ระดับศูนย์เครือข่ายสันติ
ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น.
มอบหมายให้
นางสาวฮายาตี ยะโก๊ะ
โรงเรียนบ้านสากอ ฝ่ายบริหารวิชาการ/การ์ตีนี อูมา
18 ก.ค. 62 ประชุม PLC ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4-6
ระดับศูนย์เครือข่ายสันติ
ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.
มอบหมายให้
นางสาวอาบีบ๊ะ เจ๊ะมิง
โรงเรียนบ้านบาโงมาแย ฝ่ายบริหารวิชาการ/นางสาวอาห์ลาม ดิง
16 พ.ค. 62 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารวิชาการ
15 พ.ค. 62 สพฐ. ปิดระบบ DMC (สิ้นปีการศึกษา 2561)
15 พ.ค. 62 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานประชาสัมพันธ์การศึกษา
02 พ.ค. 62 กิจกรรม Big Cleaning Day 2019
เวลา 08.00 - 11.30 น.
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานกิจการนักเรียน
30 เม.ย. 62 ดูประกาศผลสอบ NT (ป.3)
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 เม.ย. 62 ถึง 15 พ.ค. 62 วันปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 มี.ค. 62 ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2561
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
28 มี.ค. 62 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้น ป.6
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 มี.ค. 62 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ (Open House 2019)
ลานกิจกรรมของโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 มี.ค. 62 ดูประกาศผลสอบ O-NET (ป.6)
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
21 มี.ค. 62 กิจกรรมบัณฑิตน้อยและมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
จัดโดย ศูนย์เครือข่ายสันติ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
อาคารสรายอ โรงเรียนบ้านสากอ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18 มี.ค. 62 ครูส่งผลการเรียนปลายปี/ประกาศผลประเมินการอ่าน ป.1
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
07 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 วันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านจือแร สพป.นราธิวาส เขต 2

วันที่ 7 มีนาคม 2562

เวลา 09.00-10.00 น.    คณิตศาสตร์

เวลา 10.30-11.30 น.    สังคมศึกษา

เวลา 13.00-14.00 น.    อิสลามศึกษา

เวลา 14.30-15.30 น.    ภาษาอังกฤษ

วันที่ 8 มีนาคม 2562

เวลา 09.00-10.00 น.    ภาษาไทย

เวลา 10.30-11.30 น.    ประวัติศาสตร์

เวลา 13.00-14.00 น.    การงานอาชีพ

เวลา 14.30-15.30 น.    วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : 

  • เวลาในการทำข้อสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • เป็นตารางสอบสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เท่านั้น

โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
06 มี.ค. 62 วันสอบ NT (ป.3) ประจำปีการศึกษา 2561
สนามสอบ : โรงเรียนบ้านสากอ
โรงเรียนบ้านสากอ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 มี.ค. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC2018 (สิ้นปีการศึกษา 2561)
งานข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19 ก.พ. 62 วันมาฆบูชา (หยุดเรียน 1 วัน)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19 ก.พ. 62 ถึง 21 มี.ค. 62 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
สถานที่จัดกิจกรรม :  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบอเกาะ
จัดโดย : ศูนย์เครือข่ายสันติ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดและต่างสังกัด 9 โรงเรียน
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบอเกาะ ฝ่ายบริหารวิชาการ
18 ก.พ. 62 ประชุมภาคี 4 ฝ่าย
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
11 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 ประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย (ป.1)
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
06 ก.พ. 62 ถึง 07 ก.พ. 62 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง/สามัญ
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
02 ก.พ. 62 วันสอบ O-NET (ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

สนามสอบ : โรงเรียนบ้านสากอ


สำหรับคณะครูที่เป็นกรรมการควบคุมห้องสอบ

สนามสอบ : โรงเรียนบ้านกูวา (ปาดี)

โรงเรียนบ้านสากอ / โรงเรียนบ้านกูวา (ปาดี) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 ม.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น.
(เฉพาะสนามสอบอำเภอตากใบ อำเภอสุคิริน และอำเภอสุไหงปาดี)
ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 2 ราย
1) นายอานัส อีซอ
    ครู โรงเรียนบ้านจือแร
2) นายมูฮัมหมัดนัฏมินทร์ บินบือราเฮง
    ครู โรงเรียนบ้านจือแร
ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
28 ม.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น.

สำหรับ
  • หัวหน้าสนามสอบ
  • ผู้ประสานงาน
  • ผู้สังเกตการณ์
ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 1 ราย
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร
ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
24 ม.ค. 62 กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม

ด้วยโรงเรียนบ้านจือแร จะดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม

ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม นำสู่สันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

กลุ่มเป้าหมาย : คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 100 คน


ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
22 ม.ค. 62 กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
16 ม.ค. 62 ร่วมกิจกรรมงานวันครู

เชิญคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2562

โดยในช่วงภาคเช้า จะมีพิธีงานวันครู มอบเกียรติบัติเชิดชูเกียรติ

และร่วมรับฟังการบรรยายธรรมทางศาสนาจากวิทยากรพิเศษ

และภาคบ่าย จะมีกิจกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ภาคเช้า) อาคารหอประชุมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี (ภาคบ่าย) สนามหน้าโรงเรียนบ้านโคกตา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
16 ม.ค. 62 วันครู (หยุดเรียน 1 วัน)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
12 ม.ค. 62 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
07 ม.ค. 62 ประชุมประจำเดือนสำหรับผู้บริหาร ครูวิชาการ และครูกิจการนักเรียนของศูนย์เครือข่ายสันติ
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้องประชุมสันติ โรงเรียนบ้านสากอ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์เครือข่ายสันติ
03 ม.ค. 62 กิจกรรมสร้างสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านจือแร / ฟรีสไตล์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานกิจการนักเรียน
01 ม.ค. 62 วันขึ้นปีใหม่ 2562 (หยุดเรียน 1 วัน)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
31 ธ.ค. 61 วันสิ้นปี 2561 (หยุดเรียน 1 วัน)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
10 ธ.ค. 61 วันรัฐธรรมนูญ (หยุดเรียน 1 วัน)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
05 ธ.ค. 61 วันพ่อแห่งชาติ (หยุดเรียน 1 วัน)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
28 พ.ย. 61 โรงเรียนจัดกิจกรรมงานเลี้ยงน้ำชาระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนครู

โรงเรียนบ้านจือแรเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงน้ำระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนครู
ที่ประสบภัยทางรถยนต์ของผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนในพื้นที่อำเภอสุคิริน
ระหว่างเวลา 09.00-10.30 น.
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
27 พ.ย. 61 อบต.สากอ เชิญประชุมร่วมหารือการจัดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

เวลา 13.30 น.
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมหารือ
การจัดงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
26 พ.ย. 61 ถึง 27 พ.ย. 61 โรงเรียนกำหนดสอบวัดและประเมินผลด้านความสามารถในทักษะวิชาภาษาไทย ชั้น ป.1-6
โรงเรียนบ้านจือแร ได้กำหนดจัดสอบ
1) วัดและประเมินผล "ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนใต้
2) วัดและประเมินผล "ความสามารถด้านการอ่านและการเขียน" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
17 พ.ย. 61 ถึง 18 พ.ย. 61 แข่งขันมหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก โรงเรียนบ้านซรายอ โรงเรียนบ้านตือระฯ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
05 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01 พ.ย. 61 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 บันทึกข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างในระบบ B-OBEC
งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01 ก.ค. 61 ถึง 10 พ.ย. 61 ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC2018 ภาคเรียนที่ 2/2561
งานข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
25 มิ.ย. 61 สพฐ. ปิดระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/2561
18 มิ.ย. 61 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/1958 ลว. 11/06/2561

ผู้เข้าร่วมประชุม
- ผอ.โรงเรียน ในฐานะ ประธานศูนย์เครือข่ายสันติ
ห้องประชุม สพป.นราธิวาส เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (งานส่งเสริมกิจการนักเรียน)
08 มิ.ย. 61 ส่งผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระดับศูนย์เครือข่าย

กลุ่มนิเทศฯ สพป.นราธิวาส เขต 2 ศูนย์เครือข่ายสันติ
07 มิ.ย. 61 09.00 น. จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระดับศูนย์เครือข่ายสันติ
รายการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระดับศูนย์เครือข่ายสันติ

ชั้น ป.1-3  มี  2  รายการ คือ
1) การคัดลายมือ
2) เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทการเขียนเรื่องจากภาพ

ชั้น ป.4-6  มี  4  รายการ คือ
1) การคัดลายมือ
2) เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทการเขียนเรียงความ
3) การย่อความ
4) การแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสี่
โรงเรียนบ้านสากอ ศูนย์เครือข่ายสันติ
07 มิ.ย. 61 08.30 น. ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทยฯ ระดับศูนย์เครือข่ายสันติ

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสากอ ศูนย์เครือข่ายสันติ
07 มิ.ย. 61 09.30 น. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนเครือข่ายปาดีฟันดี
การรองรับการติดตามและประเมินผลการคงสภาพของเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ของเครือข่ายโรงเรียนที่ 1 เครือข่ายปาดีฟันดี ประจำปี 2561
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสากอ เครือข่ายปาดีฟันดี ร่วมกับโรงพยาบาลสุไหงปาดี
04 มิ.ย. 61 10.30 น. ประชุมวางแผนงานการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระดับศูนย์เครือข่ายสันติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ประธานศูนย์เครือข่าย
ครูวิชาการทุกโรง
ตัวแทนครูผู้สอนวิชาภาษาไทย โรงละ 1 คน
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ และศูนย์เครือข่ายสันติ
01 มิ.ย. 61 ถึง 30 มิ.ย. 61 บันทึกข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ในระบบ EMIS
งานอัตรากำลัง ฝ่ายบริหารงานบุคคล
01 มิ.ย. 61 ถึง 30 มิ.ย. 61 บันทึกข้อมูลตามแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 มิ.ย. 61 ถึง 30 มิ.ย. 61 บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียนในระบบ M-OBEC
งานพัสดุและสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
01 มิ.ย. 61 ถึง 10 มิ.ย. 61 ตรวจสอบ แก้ไข และยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC
งานข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
16 พ.ค. 61 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
16 พ.ค. 61 ถึง 10 มิ.ย. 61 บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC
งานข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
15 พ.ค. 61 กิจกรรม Big Cleaning Day
เฉพาะระดับประถมเท่านั้น
เวลา 08.00-11.30 น.
14 พ.ค. 61 วันหยุดราชการ
11 พ.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือยกระดับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร ขอมอบหมายให้ คุณครูมูหะหมัดนัฏมินทร์ บินบือราเฮง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือยกระดับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อาเภอสุไหงปาดี จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อาเภอสุไหงปาดี

ตามหนังสือโรงเรียนบ้านโคกตา ที่ ศธ 04079.134/144 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านโคกตา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 พ.ค. 61 รับชมการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
07 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61 ปรับพื้นฐาน ระดับก่อนประถม
กำหนดการปรับพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย
ประจำปีการศึกษา 2561
กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล 1-2
สถานที่ : อาคารเรียนอนุบาล
ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ค. 2561
ตั้งแต่เวลา 08.00-11.30 น.

หมายเหตุ : แต่งกายชุดนอกเครื่องแบบ สุภาพ สวมรองเท้า
อาคารอนุบาล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (การศึกษาปฐมวัย)
04 พ.ค. 61 ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา
ห้องประชุมฉัตรวาริน ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี
01 พ.ค. 61 บันทึกตกลงจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (3 เดือน : เม.ย.-มิ.ย.61)
งานพัสดุและสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
16 เม.ย. 61 ถึง 20 เม.ย. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
โรงเรียนบ้านจือแร
19 ม.ค. 61 แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

เรื่อง ขออนุญาตทำการแนะแนว ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนแสงธรรมวิทยา อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สังกัดสำนักบริหารงานส่งเสรืมการศึกษาเอกชน จะเข้ามาแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา โดยจะเข้ามาแนะแนวในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10.30-11.30 น.

ตามหนังสือโรงเรียนแสงธรรมวิทยา ที่ สธ.กน.ว.016/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (งานแนะแนว)
16 ม.ค. 61 กิจกรรมเนื่องในวันครู
หอประชุมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ฝ่ายบริหารงานบุคคล
13 ม.ค. 61 กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
อบต.สากอ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
08 ม.ค. 61 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

จัดโดย ศูนย์เครือข่ายสันติ

เวลา 09.00-12.00 น.
ห้องประชุมสันติ โรงเรียนบ้านสากอ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
05 ม.ค. 61 จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานบุคคล
05 ม.ค. 61 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันครู ประจำปี 2561
ห้องประชุมสำนักงาน โรงเรียนบ้านโคกตา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
04 ม.ค. 61 จัดกิจกรรมวันสำคัญเนื่องในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 และวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
29 ธ.ค. 60 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาประชุมทางไกล

ด้วย สพฐ. กำหนดประชุมทางไกล (Conference) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วนจาก สพฐ.

ผู้เข้าร่วม
นายปลายฟ้า  อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

อ้างถึง
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/4304 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
กลุ่มอำนวยการ (กลุ่มงานเลขานุการ)
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป
27 ธ.ค. 60 การจัดสอบ Pre O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนจะดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-15.10 น.

ภาคเช้า
08.30-10.00 น.  ภาษาไทย
10.10-11.25 น.  วิทยาศาสตร์

ภาคบ่าย
12.30-14.00 น.  คณิตศาสตร์
14.10-15.10 น.  ภาษาอังกฤษ

จัดโดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/4201 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ห้องเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (งานวัดผลประเมินผล)
27 ธ.ค. 60 ถึง 05 ม.ค. 61 การรายงานผลสอบ Pre O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560


ทางสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กำหนดให้รายงานผลการสอบ Pre O-NET ในครั้งนี้ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2560
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (งานวัดผลประเมินผล)
24 ธ.ค. 60 ถึง 26 ธ.ค. 60 การรับไฟล์ข้อสอบและจัดทำสำเนาข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560

มอบหมายให้ งานวัดผลประผลประเมิน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ดำเนินการการรับไฟล์ข้อสอบและจัดทำสำเนาข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (งานวัดผลประเมินผล)
17 พ.ย. 60 ถึง 18 พ.ย. 60 ขอเชิญครูปฐมวัยอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

เรื่อง :
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย" ระหว่างที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3706 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นางแวนัยนา หลังเถาะ
ครูผู้สอน จชต. โรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.นราธิวาส เขต 2
ห้องประชุมชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงานวิชการ (การศึกษาปฐมวัย)
15 พ.ย. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เรื่อง :
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)" ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04079/3782 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายอานัส อีซอ
ครู โรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2


ห้องประชุมชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงบประมาณ
10 พ.ย. 60 ขอเชิญประชุมติดตามปัญหาเด็กตกหล่นและมีภาวะเสี่ยงออกกลางคันระหว่างเรียน
เรื่อง :
อำเภอสุไหงปาดีขอเชิญประธานศูนย์เครือข่ายสันติเข้าร่วมประชุมติดตามปัญหาเด็กตกหล่นและมีภาวะเสี่ยงออกกลางคันระหว่างเรียนระดับอำเภอสุไหงปาดี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรวาริน ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร
ประธานศูนย์เครือข่ายสันติ

จัดโดย :
อำเภอสุไหงปาดี


ห้องประชุมฉัตรวาริน ที่ทำการอำเภอสุไหงปาดี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
09 พ.ย. 60 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสากอ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

เรื่อง :
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสากอ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 และหัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

(ตามหนังสือ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
ที่ นธ 73801.1.1/ว05 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
07 พ.ย. 60 ถึง 08 พ.ย. 60 การทดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทย ป.1-6
โรงเรียนบ้านจือแร จะดำเนินการทดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-6 (สำหรับนักเรียนปกติ) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านจือแร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
06 พ.ย. 60 ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายภิรมย์ จีนธาดา ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เรื่อง :
ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ภูวภิรมย์ จีนธาดา ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยกำหนดจัดในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.

ตัวหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3563 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
กลุ่มอำนวยการ
งานประสานงาน
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงแรมมารีน่า อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
02 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านจือแร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01 พ.ย. 60 วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2560
31 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

เรื่อง :
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3556 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารงานบุคคล
31 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและเส้นทาง ภาคเรียนที่ 2/2560

เรื่อง :
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและเส้นทาง ภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.

(ตามหนังสือ ศปก.อำเภอสุไหงปาดี
ด่วนที่สุด ที่ นธ 0318/ว4263 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงปาดี (ศปก.อ.สุไหงปาดี)
ห้องประชุมแหวนเพชร ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
20 ต.ค. 60 ถึง 22 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุม
เรื่อง :
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้สังเกตการณ์

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2 
ที่ ศธ 04079/3391 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560)

ผู้เข้าร่วม :
(เจ้าหน้าที่พัสดุ) นายอานัส อีซอ
ครู โรงเรียนบ้านจือแร  

(ผู้สังเกตการณ์) นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

นางนูฮัยซ๊ะ นิติภาค
ครู โรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
17 ต.ค. 60 ถึง 19 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุม
เรื่อง :
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2 
ที่ ศธ 04079/3391 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร  

จัดโดย : 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


โรงแรมคริสตัน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
12 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้สังเกตการณ์

เรื่อง :
การฝึกอบรมหลักสูตร " พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.

ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3391 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ผู้เข้าร่วม :
นายอานัส อีซอ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางนูฮัยซ๊ะ นิติภาค
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(ผู้สังเกตการณ์)

จัดโดย
ฝ่ายพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สพป.นราธิวาส เขต 2
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
11 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา

เรื่อง :
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ประเด็นการวิจัยแบบกรณีศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. 

ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3380 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560

ผู้เข้าร่วม :
นางการ์ตีนี อูมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

จัดโดย
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
งานนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.นราธิวาส เขต 2
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10 ต.ค. 60 ถึง 12 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุม
เรื่อง :
การประชุมสัมมนาโครงการการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2
ที่ ศธ 04079/3381 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

จัดโดย :
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศปบ.จชต.)


โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
06 ต.ค. 60 ถึง 08 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุม
เรื่อง :
โครงการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ภายใต้ยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ

(ตามหนังสือ สพป.นราธิวาส เขต 2 
ที่ ศธ 04079/3263 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร  

จัดโดย : 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
28 ก.ย. 60 ถึง 01 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุม
เรื่อง :
การประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

ผู้เข้าร่วม :
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร 
เข้าร่วมประชุมในฐานะประธานศูนย์เครือข่ายสันติ 

จัดโดย : 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารงานบุคคล