ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ : 100,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ปี พ.ศ. 2515 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้จัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก จำนวน 3 ห้องเรียน

ปัจจุบัน ได้กำหนดเป็นอาคารเรียน 1 มีอายุการใช้งานมากกว่า 45 ปีแล้ว แต่สภาพอาคารพอใช้งานได้ ซึ่งได้เปิดใช้จัดชั้นเรียนสำหรับสายชั้นประถมต้น (ป.1-ป.3)