รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ฮาสมะ จารมะ (อัสมะ)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 51
อีเมล์ : hasma.ja@yru.ac.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง : นักศึกษา ปริญญาตรี
ที่อยู่ที่ทำงาน

: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 พ.ย. 2560,11:24 น.   หมายเลขไอพี : 171.7.235.70


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล